Thông Báo và Phân Ưu

Chị MARIA, vợ của bạn Nguyễn Viết Hoàng, Phan Thiết, được Chúa gọi về lúc 16g30 ngày 27-9-2017. Thánh Lễ an táng sẽ vào lúc 5g00 ngày 30-9-2017.

*******

Xin thành thật chia buồn cùng bác V. Hoàng và tang quyến.

Cùng hiệp lời cầu nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Maria được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin Chúa cũng đặc biệt an ủi và đỡ nâng gia đình bác trong lúc khó khăn này.

DM69